Onder de noemer van ‘Eet je Uitzicht!’ verbind ik de twee passies: landschapsontwerp en eten uit de natuur. Het doel is om de relatie tussen mens, voedsel en landschap aan de orde te stellen. Het resultaat hiervan is een mooi, vitaal en herkenbaar landschap dat streekeigen voedsel voortbrengt voor de bewoners.

Inzicht in wat we eten, wat het buitengebied produceert en wat dit voor landschap geeft, helpt ons met de keuzen voor goed voedsel en voor een gezonde leefomgeving. Is de aandacht voor de samenhang tussen voedsel, landschap en mens in te zetten voor de toekomst van de streek? Zoals bij gebiedsvisies, gebiedsontwikkeling, leefbaarheid, ruimtelijk ontwerp, zorg- en welzijnprogramma, kunst en onderwijs? Wij zeggen: ja!

Eet je Uitzicht kan in verschillende fases van een gebiedsaanpak worden ingezet en levert afhankelijk van de opgave, visuele, geschreven, educatieve of actiegerichte producten op. Bijv.: de landschapsmenukaart, ontwerp voedsellandschap, artikelen/blogs, streekdiners, workshops, leergang.

Zie hiervoor www.eet je uitzicht.nl en https://www.facebook.com/eetjeuitzicht