In het project ‘Eet je Uitzicht!’ verbind ik de twee passies: landschapsontwerp en eten uit de natuur. Het doel is om de relatie tussen mens, voedsel en landschap aan de orde te stellen. Het resultaat is een vitaal landschap waarin we zien wat we er van kunnen eten en wat de logica van de voedselketen is.

Diverse deelonderzoeken leiden tot een beproefde methodiek om bij te dragen aan gebiedsontwikkeling vanuit dit perspectief.

Zie hiervoor www.eet je uitzicht.nl en https://www.facebook.com/eetjeuitzicht