Over Arda van Helsdingen

Na mijn studie Landschapsarchitectuur aan de Universiteit van Wageningen heb ik gewerkt bij de Provincie Zeeland en stedenbouwkundig bureau Croonen. Vanuit de regionale plannen en visies wilde ik dichter naar de praktijk van ontwerpen, maken en beheren. Bij Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten heb ik daar ruime ervaring mee op gedaan. Deze ervaring zet ik door in mijn eigen bedrijf. Bij Arda van Helsdingen Landschapsarchitectuur laat ik mijn bewondering voor de natuur nog meer spreken.

Door in een vroeg stadium de wensen van de opdrachtgever en de potenties van de plek helder te krijgen en daarnaast de mogelijkheden voor aanleg en onderhoud in beeld te brengen kunnen gezamenlijk keuzes gemaakt worden. Samen werken we aan een goede ontwikkelingsrichting.

Ik heb ruime ervaring opgedaan met projectleiding en leiding geven. Ik vind het leuk om een koers te bepalen voor een project en een organisatie. Daarnaast stimuleer in anderen graag om de essentie te pakken te krijgen.

Naast de ontwerppraktijk ben ik altijd bezig geweest met ontwikkelingen in het vakgebied.

Als voorzitter van het bestuur van De Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur had ik zitting in diverse besturen. Ik vond het leuk om het vakgebied vanuit andere perspectieven te bezien en te promoten. In de Commissie Beroepservaring van het Bureau Architectenregister hield ik me bezig met het professionaliseren van het vakgebied. In alle werkzaamheden vind ik het in teamverband werken en tot oplossingen komen leuk en blik verruimend.

Ik heb een eigen moestuin waar ik experimenteer met planten en eetbare gewassen. In 2015 ben ik gestart met Wildplukken Utrecht en in 2016 met Buitengewijs Natuurcoaching, nadat ik mijn opleiding daarin heb afgerond. Hierin kan ik meer mensen in contact brengen met de natuur. In Eet je Uitzicht! komen mijn interessen samen in voedsel, landschap en de betekenis voor de mens. Bij Stichting Klimaatgesprekken zet ik me als vrijwilliger in om mensen te begeleiden in het maken van klimaatvriendelijke keuzes.