Curriculum Vitae

April 2023 – heden

Omgevingskwaliteitsteam Sterke Lekdijk

September 2018 – heden
Natuur-inclusief Ontwerp Bureau Waardenburg

April 2016 – heden
Buitengewijs Natuurcoaching

Maart 2015 – heden
Wildplukken Utrecht

Januari 2015 – 2018 
Gastdocent Academie van Bouwkunst Amsterdam

September 2014 – heden
Arda van Helsdingen Landschapsarchitectuur

September 2013 – 2018
Commissie Beroepservaring
Bureau Architectenregister

Januari 2013 – augustus 2014
Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten
Projectleider/ landschapsarchitect Copijn

Augustus 2008 – december 2012
Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten
Bedrijfsleider Copijn Tuin-en Landschapsarchitecten

Juni 2009 – juni 2012
Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur
Voorzitter bestuur van de vereniging

Maart 2007 – augustus 2008
Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten
Projectleider/landschapsarchitect en teamleider

Mei 2004 – maart 2007
Docent Academie voor Bouwkunst in Amsterdam
Docent Piet Zwart Instituut (Willem de Kooning Hogeschool) in Rotterdam
Deelname Kwartiermaker, onderzoek en ontwerp

Oktober 1996 – mei 2004
Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten
Projectleider landschapsarchitectuur

Januari 1994 – september 1995
Stedenbouwkundig bureau Croonen Adviseurs, Den Bosch

Maart 1992 – december 1993
Provincie Zeeland
Landschapsarchitect

1985-1991
Tuin- en Landschapsarchitectuur
Landbouwuniversiteit Wageningen