Zie voor het laatste nieuws de berichten!

Maart 2016
Vorderingen bij Chemelot campus in Geleen. Rondom het nieuwe hoofdgebouw, Centre Court, worden de contouren van het nieuwe park zichtbaar. In november zal het hele park rondom de nieuwbouw opgeleverd moeten worden. Nu druk met de beplanting voorbereiden.

20160301_141657

Maart 2016
Vorderingen bij Chemelot campus in Geleen. Rondom het nieuwe hoofdgebouw, Centre Court, worden de contouren van het nieuwe park zichtbaar. In november zal het hele park rondom de nieuwbouw opgeleverd moeten worden. Nu druk met de beplanting voorbereiden.

20160301_141657

Maart 2015

Stapsgewijs worden delen van het renovatieplan van Boetzelaerpark in De Bilt verder uitgewerkt. De Vrienden van het Boetzelaerpark en de gemeente werken hierin nauw samen. Ik begeleid samen met Copijn de uitwerking en uitvoering. Eerst is de omgeving van het huisje aan de vijver aan de beurt. Planvakken zijn (gedeeltelijk) gerooid en worden opnieuw ingeplant. De vormen doen weer recht aan het gedachtegoed van weleer. Er ontstaat meer openheid en zichtrelaties.

Maart 2015

Ik heb meegewerkt aan een studie van Aorta om het onderwerp groen en gezondheid meer inhoud te geven. In de Utrechtse wijk Halve Maan wordt integraal aan oplossingen gewerkt om in de openbare ruimte bij te dragen aan dit onderwerp. De studie is bedoeld als start van een participatief proces met de bewoners.
Tijdens de eerste bijeenkomst met de gemeente en Mitros is de problematiek helder geschetst. In een ontwerpworkshop die daarop volgende is een dag geschetst aan mogelijke oplossingen voor deze plek. Tijdens een publieksbijeenkomst werden deze voorbeelden gebruikt om de bewoners te inspireren om mee te denken over de openbare ruimte in de wijk in het kader van de gezonde stad. De gemeente zal het nu verder oppakken.

2014-12-15 15.50.20

Februari 2015

In het kader van het project Straatbeelden van Aorta en Click F1 heb ik kinderen begeleid in het ontdekken van hun eigen leefomgeving. Door middel van film en het maken van een maquette hebben de kinderen ervaren hoe de omgeving er nu uitziet en hoe je die zou kunnen veranderen. Het centrale thema is de gezonde stad.
Via deze link kan je zien wat kinderen op de eerst dag maakten in het kader van het project ‘Kruip in de huid van…” Klik hier.

En deze link geeft een beeld van de film van de iets oudere kinderen (9-11 jaar) in het project stadsjungle.
Klik hier

November 2014

Interessante internetpublicatie over groen en gezondheid
Dit is een publicatie over Groen & gezondheid in de stad Utrecht als resultaat van een onderzoek  naar kansen voor een integrale aanpak. Ik heb hier met veel plezier aan mee gewerkt. Ik vind het belangrijk om te laten zien wat de bijdrage kan zijn van groen voor de gezonde stad.

Download de gratis pdf hier.

Utrecht_Groenengezond