Verwonderen, verbinden, verzorgen

Arda van Helsdingen Landschapsarchitectuur ontwerpt de buitenruimte met en voor u. Het doel van elk plan voor de buitenruimte, of dat nu een tuin, park, terrein, plein of landschap betreft, is dat de gebruiker zich kan verwonderen en verbinden met de plek en dat de verzorging er van plezier op kan leveren.

Ik hoop dat u zich regelmatig verwondert over de schoonheid om u heen. Wanneer ik er voor open sta, zie ik allerlei interessante en mooie patronen, structuren en bewegingen. Dat kan de zichtlijn op de heuvelrug zijn, een mooie trede aan de rand van het plein waar mensen elkaar ontmoeten of de bloem waar net een vlinder langs vliegt. Ik ontwerp graag voor u de buitenruimte en het landschap waar u zich elke dag kunt verwonderen. Door te zien en te ervaren zal u zich verbinden met uw omgeving en de verzorging zal plezier opleveren .

Vertrekpunt

Ik ben gefascineerd door de schoonheid van de natuur en het menselijk gedrag in de ruimte. De natuurlijke processen, zoals de veranderingen in het seizoen, waterstromen en bodemleven, en de cultuurgeschiedenis van een plek zijn de bron voor het werk dat ik maak. Ik ontwerp graag met als doel dat mensen willen en kunnen vertragen doordat ze letterlijk en figuurlijk ‘even stilstaan’ bij wat ze zien. Op dat moment ervaren ze de plek. Door mensen de ogen te openen door een verhaal of mooie sfeer ontstaat verbondenheid en respect en wellicht verantwoordelijkheid voor de leefomgeving.

Een gezonde leefomgeving zie ik als een plek waarin samenhang centraal staat. Bij elke ingreep die plaats vindt kijk ik naar de relaties met de omgeving, bodem, watersysteem, lucht, flora en fauna en gebruik. Dat betekent dat ik elke opgave integraal benader. Op die manier kan een plek duurzaam ingericht worden: een gezonde omgeving!

De integrale aanpak leidt vaak tot samenwerking met meerdere disciplines. Ik heb een netwerk om me heen van zelfstandigen en bureaus waar ik de samenwerking mee aan kan gaan om tot de beste oplossing voor de plek te komen. Ik heb ervaring opgedaan met het aansturen van teams en het bepalen van de koers. Door mijn affiniteit met mensen, organiseren en plannen levert deze samenwerking groot plezier op en kan efficiënt verlopen.

Producten

Ik ontwerp graag voor alle schalen. De denk- en werkwijze zijn vergelijkbaar zijn bij een tuin, buitenruimte, park, plein of groengebied. Naarmate de grootte van het gebied toeneemt zijn er steeds meer factoren om rekening mee te houden. Voor alle plannen geldt echter de integrale werkwijze.

Werkwijze

Er is veel aandacht voor een gezonde leefomgeving. Duurzaamheid, gezond leven, natuur(lijk) en ambacht staan in de belangstelling. Ik wil graag met mensen hun directe leefomgeving inrichten, zodat zij zich betrokken voelen. Hierbij werk ik met natuurlijke processen en levende materialen, zoals planten en bomen.

De landschapsarchitect helpt met een visie, maar zorgt ook dat deze werkelijkheid kan worden door kennis van hoe je het maakt en niet onbelangrijk, ook beheert. Met levend materiaal is dat van groot belang. Door mijn lange ervaring met projecten die uitgevoerd en beheerd moeten worden kan die kennis in het ontwerpproces worden meegenomen.

Bij het inrichten van de omgeving ben ik met de plek, de gebruikers en de toekomst bezig. Een visie op de toekomstige invulling moeten de gebruikers herkennen en als hun idee zien. Het is daarom belangrijk om helder en begrijpelijk te communiceren. Ik vind de betrokkenheid van gebruikers en beleidsmakers van groot belang. Ik vind het belangrijk om het ontwerpproces helder vorm te geven en duidelijk te maken op welk moment van iemand iets verwacht wordt.

Elk ontwerpproces doorloopt een aantal fasen. Meestal start ik met een programma van eisen. Een eerste visie wordt uitgewerkt in een schetsontwerp. Vervolgens wordt het ontwerp steeds verder gepreciseerd en uitgewerkt tot deeluitwerkingen en details die noodzakelijk zijn voor de uitvoering. Dit kan in de stappen voorlopig ontwerp en definitief ontwerp.

Groen en gezondheid

Het besef dat groen kan bijdragen aan vele functies in de openbare ruimte zorgt dat de belangstelling voor groen (planten, struiken, bomen, gras) toeneemt. De landschapsarchitect kan slimme combinaties maken en is een vakman op dit gebied. Met de opwarming van de stad in de zomer (urban heat effect) en pieken in de waterafvoer, veranderingen in de ziekenzorg en een continu beheervraagstuk liggen hier kansen.