Natuurinclusief Ontwerp

Sinds 1 september 2018 werk ik 3 dagen in de week voor Bureau Waardenburg om vanuit de roep om aandacht voor biodiversiteit aan onze omgeving te ontwerpen. Integraal ontwerp, met extra aandacht voor de kansen voor natuur. Het past helemaal bij waar ik me voor in wil zetten!