Streekvoedselverhaal Liemers

Nu ook op de site van Liemers Trots (https://www.liemerstrots.nl/streekvoedselverhaal/) ons streekvoedselverhaal. Er is echt een beweging op gang gekomen in de streek, die hopelijk gaat leiden tot een veerkrachtig en mooi landschap.

Nieuw Voedsellandschap zuidflank Grootstal

2020 Landgoed Grootstal denkt over de toekomst na en wil bijdragen aan een landgoed overschrijdend transitie voedsel landschap. Erg leuk om daar met diverse partijen aan te ontwerpen. we verwerken het momenteel tot een masterplan.

Artikel in Landwerk

Leuk om te schrijven over de samenhang in diverse projecten over voedsel en landschap. Na de bewustwording komt de daadwerkelijk transformatie in de streek!

http://www.eetjeuitzicht.nl/eet-je-uitzicht-schrijft-in-vakblad-landwerk/

 

Korte ketens in Liemers Landschap

Voedsel en landschap, wat heeft dat met elkaar te maken?

Vernieuwend in dit project is de invalshoek vanuit Eet je Uitzicht!, waar Arda van Helsdingen deel van uit maakt,  die dwars door de doelgroepen Gemeenten, Producenten en Consumenten, het landschap als gemeenschappelijk belang inbrengt. We zullen werken aan de bewustwording dat voedselconsumptie nauw samen hangt met de kwaliteit van het landschap: inzicht in wat we eten en welk platteland dit geeft, kan ons helpen met de keuzes voor goed voedsel en voor een gezonde leefomgeving. En verdere uitrol van lokale en regionale afzet kan zo gekoppeld worden aan een veerkrachtig en aantrekkelijk landschap. Zo krijgen zowel de duurzame landbouw als het slow toerisme een krachtige impuls.

start onderzoek korte ketens in het landschap

 januari 2017

Interfaces producent-consument en landschap

In samenwerking met VHL onderzoek ik vanuit Eet je Uitzicht! de vormen van distributie van voedsel (en zo mogelijk ook energie, compost, etc) die er nu zijn en de relatie die deze interfaces tussen consument en producent met het landschap hebben. Doel is om meer inzicht te krijgen in hoeverre voedel en landschap in de korte ketens al met elkaar te maken hebben. Welke motieven liggen er aan de diverse korte keten initiatieven ten grondslag en ligt daar potentie voor het landschap? Hiernaast vindt ook onderzoek naar de producentenkant in dit vraagstuk plaats. In hoeverre is de streekproducent al bewust met het landschap bezig en welke kansen liggen er?

Het onderzoek valt onder het lectoraat Duurzame Voedsellandschappen in stedelijke regio’s van de VHL met de ambitie om het aandeel regionaal voedsel in het stedelijke voedselmandje aanzienlijk te laten toenemen (van 3-5% in 2016 naar 30-50% in 2030-2050). Eet je Uitzicht! is met name geinteresseerd in de consequenties die dat voor het regionale voedsellandschap kan hebben.

Workshop Landstad Baronie

17 november 2016

Hoe vaak zit er eten uit de Baronie in je boodschappenmandje? En als je een stukje kaas proeft, heb je dan een voorstelling bij het landschap waar het uit voortkomt? Tijdens de netwerkdag van Landstad Baronie verzorgt Eet je Uitzicht! een drietal workshops over de relatie tussen voedsel en landschap. Ruim 150 mensen uit de streek rondom Breda zijn bijeen om verder te bouwen aan hun netwerk met initiatieven rondom ‘slow living in een vitale streek’, met een sterke stad-land relatie en een aantrekkelijke leef- en verblijfomgeving.

In de workshop maken de deelnemers kennis met ons gedachtegoed en gaan ze zelf na in hoeverre ze zich bewust zijn van hun keuzes en het effect dat die keuzes op het landschap kunnen hebben. De deelnemers zijn verrast over het onderwerp. Zo hadden ze het nooit eerder bekeken. Er liggen hier kansen voor verbinding, dat is duidelijk!

Eet je Uitzicht!

9 november 2016

Deze en afgelopen weken 2 subsidieverzoeken ingediend vanuit Eet je Uitzicht! en vele partijen uit de Liemers.
In beide staat de onderzoeksvraag centraal of de koppeling van lokale productie en -afzet aan de beleving van lokale landschap tot meerwaarde kan leiden in de wens om de regionale productie van ons voedsel te vergroten.

We hopen binnenkort te kunnen starten!

De eerste gebruikers van de Campus, nog tijdens de aanleg

september 2016

Elke twee weken een stukje verder op de campus van Geleen rondom het gebouw Center Court.
Met het mooie weer worden de zitranden meteen gebruikt. De beplanting volgt de komende weken.

Vorderingen op de campus van Chemelot

juni 2016

Rondom het nieuwe hoofdgebouw Center Court van Hoogstad Architecten is nu de aanleg van het terrein in volle gang. Spannend om te zien hoe de nieuwe paden en pleinen prachtig komen te liggen tussen de grote bomen die we hebben weten te handhaven. Dit najaar zullen de plantvakken ook worden aangelegd.

Renovatie van Boetzelaerpark

december 2015

De renovatie van het van Boetzelaerpark gaat langzaam verder. De vergunning voor de aantakking van de vijver aan de Biltse Grift is rond. Deze winter zal de verbinding gestalte krijgen. Voor nu een foto van de nieuwe perspectieven die ontstaan bij de omvorming van de heestervakken.