Arda van Helsdingen Landschapsarchitectuur ontwerpt en adviseert over de buitenruimte. Bij elke vraag of opgave wordt een vervolg gegeven op het verhaal van de plek. De lange lijnen in tijd en naar de omgeving vormen het kader voor nieuwe ontwikkelingen. Dat betekent dat je anders ontwerpt voor de korte en lange termijn. Door vanaf het begin te zoeken naar een integrale oplossing kan een duurzaam ontwerp ontstaan.

Met veel plezier wordt samen met de ‘gebruiker’ naar de vorm en functie gezocht die passend is voor het landschap of de plek. Door te werken met levende materialen biedt elk ontwerp ruimte voor verandering. Dit maakt dat de buitenruimte elk jaargetijde boeiend is en in de loop der tijd steeds meer volgroeit.

VERWONDEREN

Mensen verrassen en zich laten verwonderen is het doel. Tot uitdrukking brengen wat in de plek besloten ligt. Alle zintuigen worden aangesproken. Het is mooi om te spelen met patronen, structuren en processen.

‘He, wat gebeurt daar?

VERBINDEN

Ontwerpen met en voor mensen.
Ontwerpen met de verhalen van de plek voor een nieuwe toekomst.

‘Die plek is ook van mij!’

VERZORGEN

Het ontwerp begint te groeien na aanleg. Met kennis van ontwerp, aanleg en beheer wordt u geholpen om voor de langere termijn een mooie en goed functionerende omgeving te maken. Als onderdeel van een netwerk van bureaus kan ik een passend antwoord geven bij elke opgave.

‘Door de zorg beleef ik elke verandering!’

VEELZIJDIG

De werkwijze is kenmerkend en inzetbaar op elk schaalniveau. Ontwerp en advies voor private en publieke ruimte: voor tuin, buitenruimte, park, plein, recreatiegebied, natuurontwikkeling en woonlandschap.

‘In de benaderingswijze herken ik me en dat schept vertrouwen!’