start onderzoek korte ketens in het landschap

 januari 2017

Interfaces producent-consument en landschap

In samenwerking met VHL onderzoek ik vanuit Eet je Uitzicht! de vormen van distributie van voedsel (en zo mogelijk ook energie, compost, etc) die er nu zijn en de relatie die deze interfaces tussen consument en producent met het landschap hebben. Doel is om meer inzicht te krijgen in hoeverre voedel en landschap in de korte ketens al met elkaar te maken hebben. Welke motieven liggen er aan de diverse korte keten initiatieven ten grondslag en ligt daar potentie voor het landschap? Hiernaast vindt ook onderzoek naar de producentenkant in dit vraagstuk plaats. In hoeverre is de streekproducent al bewust met het landschap bezig en welke kansen liggen er?

Het onderzoek valt onder het lectoraat Duurzame Voedsellandschappen in stedelijke regio’s van de VHL met de ambitie om het aandeel regionaal voedsel in het stedelijke voedselmandje aanzienlijk te laten toenemen (van 3-5% in 2016 naar 30-50% in 2030-2050). Eet je Uitzicht! is met name geinteresseerd in de consequenties die dat voor het regionale voedsellandschap kan hebben.