Korte ketens in Liemers Landschap

Voedsel en landschap, wat heeft dat met elkaar te maken?

Vernieuwend in dit project is de invalshoek vanuit Eet je Uitzicht!, waar Arda van Helsdingen deel van uit maakt,  die dwars door de doelgroepen Gemeenten, Producenten en Consumenten, het landschap als gemeenschappelijk belang inbrengt. We zullen werken aan de bewustwording dat voedselconsumptie nauw samen hangt met de kwaliteit van het landschap: inzicht in wat we eten en welk platteland dit geeft, kan ons helpen met de keuzes voor goed voedsel en voor een gezonde leefomgeving. En verdere uitrol van lokale en regionale afzet kan zo gekoppeld worden aan een veerkrachtig en aantrekkelijk landschap. Zo krijgen zowel de duurzame landbouw als het slow toerisme een krachtige impuls.