Artikelen door ardavanhelsdingen

Streekvoedselverhaal Liemers

Nu ook op de site van Liemers Trots (https://www.liemerstrots.nl/streekvoedselverhaal/) ons streekvoedselverhaal. Er is echt een beweging op gang gekomen in de streek, die hopelijk gaat leiden tot een veerkrachtig en mooi landschap.

Natuurinclusief Ontwerp

Sinds 1 september 2018 werk ik 3 dagen in de week voor Bureau Waardenburg om vanuit de roep om aandacht voor biodiversiteit aan onze omgeving te ontwerpen. Integraal ontwerp, met extra aandacht voor de kansen voor natuur. Het past helemaal bij waar ik me voor in wil zetten!

Artikel in Landwerk

Leuk om te schrijven over de samenhang in diverse projecten over voedsel en landschap. Na de bewustwording komt de daadwerkelijk transformatie in de streek! http://www.eetjeuitzicht.nl/eet-je-uitzicht-schrijft-in-vakblad-landwerk/  

Korte ketens in Liemers Landschap

Voedsel en landschap, wat heeft dat met elkaar te maken? Vernieuwend in dit project is de invalshoek vanuit Eet je Uitzicht!, waar Arda van Helsdingen deel van uit maakt,  die dwars door de doelgroepen Gemeenten, Producenten en Consumenten, het landschap als gemeenschappelijk belang inbrengt. We zullen werken aan de bewustwording dat voedselconsumptie nauw samen hangt […]

Start POP Project Kwaliteitsproducten in een kwaliteitslandschap

Het project is gehonoreerd binnen de Regeling Innovatieve concepten. In dit project gaan lokale producenten samen met bewoners en vrijwilligersgroepen met de methodiek van Eet je Uitzicht! aan de slag met de ontwikkeling en uitvoering van een gezamenlijk beeld van kwaliteitsproducten in een kwaliteitslandschap. Dit draagt bij aan het behoud en versterking van biodiversiteit en […]

start onderzoek korte ketens in het landschap

 januari 2017 Interfaces producent-consument en landschap In samenwerking met VHL onderzoek ik vanuit Eet je Uitzicht! de vormen van distributie van voedsel (en zo mogelijk ook energie, compost, etc) die er nu zijn en de relatie die deze interfaces tussen consument en producent met het landschap hebben. Doel is om meer inzicht te krijgen in […]

Workshop Landstad Baronie

17 november 2016 Hoe vaak zit er eten uit de Baronie in je boodschappenmandje? En als je een stukje kaas proeft, heb je dan een voorstelling bij het landschap waar het uit voortkomt? Tijdens de netwerkdag van Landstad Baronie verzorgt Eet je Uitzicht! een drietal workshops over de relatie tussen voedsel en landschap. Ruim 150 […]

Eet je Uitzicht!

9 november 2016 Deze en afgelopen weken 2 subsidieverzoeken ingediend vanuit Eet je Uitzicht! en vele partijen uit de Liemers. In beide staat de onderzoeksvraag centraal of de koppeling van lokale productie en -afzet aan de beleving van lokale landschap tot meerwaarde kan leiden in de wens om de regionale productie van ons voedsel te […]