Lessenreeks Gezonde stad juni 2015
nieuwe reeks november 2015, april 2016
I.s.m. Aorta, ClickF1 en You media

Wat is een gezond plein? Aan de hand van de thema’s groen, water, zitten en spelen gaan de kinderen aan het plein van de school ontwerpen. Bewegen staat hierin centraal. Ze ontwerpen met bewegen binnen hun thema.
Kinderen nemen kennis van ontwerp, maken een model voor een bewegend object of een object dat beweging uitlokt. Een film illustreert de gedachte: ze figureren in hun eigen film.