Masterplan Zuidflank Grootstal Nijmegen

I.s.m. Wing, 2019-2020

Het masterplan voor het landgoed Grootstal en haar directe omgeving is in samenwerking met Wing, de eigenaar en de diverse stakeholders opgesteld. Er is gezocht naar een raamwerk voor alle activiteiten en hoe deze in samenhang tot een aantrekkelijk en veerkrachtig landschap leiden. Het masterplan is een stap in de ontwikkeling van het landgoed tot een toekomstbestendige samenwerking van partijen.

We zijn gestart door voor elke ondernemer te zoeken naar de samenhang tussen people, planet en profit. Vervolgens hebben we gekeken waar de samenwerking tot meerwaarde kon leiden. Een nieuw gezamenlijk ruimtelijk centrum voor ontmoeting, logistiek en uitstraling staat centraal. Dit vormt naast het middelpunt van het nieuwe landgoed de centrale knoop in de ruimtelijke structuur van wegen en paden. vervolgens hebben we gezocht naar een herkenbare vormentaal. Dit zal de komende jaren verder uitgekristalliseerd worden.

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen