Landgoed kampong
ontwerp 2015 -2016
Kampong, i.s.m. Bakers Architecten

Er komt een nieuw clubhuis en hoofdveld hockey voor de verschillende verenigingen van Kampong. Dit is de eerste stap in de transformatie van het sportcomplex tot een landgoed met sportfaciliteiten. Bewegen en ontmoeten zijn de kernwoorden in dit park. Het nieuwe clubhuis vormt het hoofdhuis op het landgoed, loodrecht op de Laan van Maarschalkerweerd. Het huis wordt vanaf de achterzijde benaderd, terwijl je het al wel vanaf de weg ziet liggen. Aan de achterzijde ontstaat een prachtige plek om te ontmoeten. Het waterschap ziet het als een mooie kans om de waterkwaliteit te verbeteren door de interne sloten te verwijderen en water (met meer natuurwaarde) rondom te leggen. Dit schept ruimte voor fietsers en spelende kinderen. Heel belangrijk is dat routes over het landgoed lopen en dat kampong daarmee een onderdeel wordt van de groene lob in de binnen meander van de Kromme Rijn. De oude connectie met Amelisweerd kan hiermee ook weer een impuls krijgen.
In 2016 zal de bouw van het nieuwe clubhuis en de aanleg van het hoofdveld een feit zijn. Tennis krijgt een nieuwe plek gekoppeld aan het centrale middengebied van het landgoed.