Connecting tubes, de Zelf Zuiverende Stad, Rotterdam
(prijsvraag IABR 2014, i.s.m. De Nieuwe Generatie en F.W. Korsten)

In het voorstel worden twee gescheiden ondergrondse systemen aan elkaar gerelateerd, die zich sinds de negentiende eeuw onafhankelijk en gescheiden van elkaar hebben ontwikkeld. Door uitwisseling mogelijk te maken tussen het rioleringssysteem en het metronetwerk kan winst worden behaald voor beide systemen. Restproducten kunnen ingezet worden voor het andere systeem en gebruikt worden in de openbare ruimte. Een van de resultaten is dat vervuiling ter plekke wordt opgelost door vrijkomende energie van de metro. Rioolwater kan omgekeerd zorgen voor koeling van de stad. De combinatie van de twee systemen leidt op het maaiveld tot een nieuwe aangename inrichting, waarin de onzichtbare systemen beleefbaar worden en de dynamiek in de stad wordt vergroot.