The British School in the Netherlands
Ontwerp 2007-2008, Copijn

Toen een nieuwe school werd ontworpen voor the British School hoorde daar ook een schoolomgeving bij waar kinderen buiten konden leren. In nauwe samenhang met het gebouw van Architect Rau ontstond een speelse omgeving. De oranje vloer loopt door het gebouw heen en vormt de spil van het schoolterrein. Deze organische vorm contrasteert met de orthogonale opzet van de wijk. Het is een ontdekkingszone. Wanneer je over het oranje rubber richting de heuvel loopt worden al je zintuigen aangesproken. De heuvels zorgen voor wisselend perspectief en maken de ruimte groter. De heuvels vormen tevens een zachte overgang naar het enorme grondlichaam van de afrit van de A12. Er is gekozen voor ‘natuurlijk’ spelen en beplanting waarin wat te ontdekken valt. Kleuren en geuren zorgen ook voor dierenleven. Schooltuintjes en de zonnewijzer bovenop de heuvel geven ook aanleiding voor educatie.