Van Boetzelaerpark De Bilt (ontwerp 2010-2018, samen met Copijn)
Opdrachtgever Gemeente de Bilt

Herziening, weer verder (2022)

De renovatieplannen van het Boetzelaerpark zijn in zorgvuldige stappen tot stand gekomen. Doel van de gemeente was om het oorspronkelijke gedachtegoed van het ontwerp van L.W. Copijn uit 1931 weer zichtbaar te maken en tegelijkertijd ruimte te bieden voor nieuwe functies waar de gebruikers en beheerders om vragen. Het ontwerp bestaat uit een duidelijke hoofdstructuur en zorgvuldige enscenering. In de uitwerking helpt het aangeven van zichtlijnen en deelgebieden met ieder een eigen sfeer. Dit geeft houvast voor de uitvoerder voor de omvorming en voor de beheerder om veranderingen in de beplanting te begeleiden.

De gemeente wil het park bij het 100 jarig bestaan er weer goed bij hebben liggen. We doen een voorstel hoe dit aan te pakken.