Holland Spoor Laakzijde Den Haag (ontwerp 2013, Copijn)

De Afdeling Stedenbouw van de gemeente heeft de ambitie om duurzaamheid een beleefbare invulling te geven bij nieuwe projecten. Het nieuwe stationsplein zien ze als een kans. Het ontwerp laat zien hoe de grijze vlakte omgevormd zou kunnen worden tot een groenere en aangenamere ruimte. De beplanting kan diverse functies vervullen, zoals het absorberen van geluid en fijnstof, het bieden van een ecotoop voor vlinders, vogels en insecten en het bufferen van water. Het zijn kleine bijdragen, maar zeker wanneer je ook weet dat een groen decor rust kan brengen is het een mooi streven.