Tijdelijke inrichting terrein Gelreziekenhuis Zutphen (ontwerp 2014, Copijn)
Opdrachtgever Gelre ziekenhuis

Als tijdelijke inrichting voor een stuk braakliggende grond wordt een ontwerp gemaakt voor een groen decor met mogelijkheden voor een wandelingetje en ecologische waarden. We hebben hier voor gesteld om met een gesloten grondbalans diverse milieus en gradiënten te ontwikkelen. Door gericht maaibeheer wordt dit aantrekkelijk van mens en dier. De orthogonale vijver maakt de relatie met het ziekenhuis en de menselijke ingreep zichtbaar. Het ontwerp is onder eigen beheer uitgevoerd. Zo is ook een hek rondom de vijver aangebracht, wat het geheel ontkracht.